Neue Fräse. Bearbeitbar sollte eine Platte von 1.25x2.5m sein -evtl mit Umspannen.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
416B

  1. [submodule "config/machinekit/frontend/Machineface"]
  2. path = config/machinekit/frontend/Machineface
  3. url = https://github.com/strahlex/Machineface
  4. [submodule "config/machinekit/frontend/probe_basic"]
  5. path = config/machinekit/frontend/probe_basic
  6. url = https://github.com/kcjengr/probe_basic/
  7. [submodule "software/machinekit-src"]
  8. path = software/machinekit-src
  9. url = https://github.com/machinekit/machinekit.git