ESP32 Code zur Laser-Steuerung
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Thorsten Riess e719aa29a9 Draw logo 2 lat temu
.idea Draw logo 2 lat temu
helper Draw logo 2 lat temu
main Draw logo 2 lat temu
.gitignore Add missing include 2 lat temu
CMakeLists.txt Add missing include 2 lat temu
Makefile Initial commit 2 lat temu
README.md Add missing include 2 lat temu
sdkconfig WIP: projection surface 2 lat temu

README.md

Laser Pong

ESP32 code to control 2 servos which draw (part of) a PONG game.