Conway's Game of Life - 3D 68000er Assembler-Code für 8x8x8 Game of Life.
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

57 rindas
1.4KB

 1. mse_off:
 2. pea mseoff_str
 3. move.w #0,-(sp)
 4. move.w #25,-(sp)
 5. trap #14
 6. addq.l #8,sp
 7. rts
 8. mse_rel:
 9. pea relmse_str
 10. move.w #0,-(sp)
 11. move.w #25,-(sp)
 12. trap #14
 13. addq.l #8,sp
 14. rts
 15. init_mse:
 16. move.w #34,-(sp)
 17. trap #14
 18. addq.l #2,sp
 19. movea.l d0,a0
 20. move.l 16(a0),gem_mse
 21. lea mse_handle,a1
 22. move.l a1,16(a0)
 23. rts
 24. mse_handle:
 25. clr.w d0
 26. move.b (a0)+,d0
 27. andi.w #3,d0
 28. move.w d0,mse_click
 29. move.b (a0)+,d0
 30. move.w d0,mouse_dx
 31. move.b (a0)+,d0
 32. move.w d0,mouse_dy
 33. rts
 34. mse_term:
 35. move.w #34,-(sp)
 36. trap #14
 37. addq.l #2,sp
 38. movea.l d0,a0
 39. movea.l gem_mse,a1
 40. move.l a1,16(a0)
 41. rts
 42. .DATA
 43. mseoff_str: .DC.b $12
 44. relmse_str: .DC.b $08
 45. .BSS
 46. gem_mse: .DS.l 1
 47. mse_click: .DS.w 1
 48. mouse_dx: .DS.w 1
 49. mouse_dy: .DS.w 1