A UI for our Hackerspace. As an Android Things application.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Robert Jacob 47ee91fd94 Fix startup activity. 1 rok temu
app Fix startup activity. 1 rok temu
gradle/wrapper Update tools. 1 rok temu
.gitignore Ignore idea directory. 1 rok temu
build.gradle Update for new developer preview. 1 rok temu
gradle.properties Create new Android Things project. 1 rok temu
gradlew Create new Android Things project. 1 rok temu
gradlew.bat Create new Android Things project. 1 rok temu
settings.gradle Create new Android Things project. 1 rok temu