2 Revize (hacknology)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  vogtmann 9acdc6c234 Update LICENSE před 5 roky
  Scott Lahteine fe8816214f GPLv2 LICENSE před 5 roky