Преглед на файлове

[2.0.x] visual studio gitignore update (#10044)

pull/8917/merge
GMagician преди 2 години
committed by Scott Lahteine
родител
ревизия
3c8781e2e9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -149,6 +149,7 @@ Marlin/*/*/*/*/readme.txt
#Visual Studio
*.sln
*.vcxproj
*.vcxproj.user
*.vcxproj.filters
Release/
Debug/


Зареждане…
Отказ
Запис