Simple Android App for collecting feedback after a session.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Robert Jacob 5f254b4d4f Keep screen on. 1 rok temu
app Keep screen on. 1 rok temu
gradle/wrapper Import first version. 1 rok temu
.gitignore Import first version. 1 rok temu
build.gradle Import first version. 1 rok temu
gradle.properties Import first version. 1 rok temu
gradlew Import first version. 1 rok temu
gradlew.bat Import first version. 1 rok temu
settings.gradle Import first version. 1 rok temu